Trang chủ Hướng dẫn Tin tức Chuyển đổi số Đăng ký Đăng nhập

Chức năng của quản lý KPI

Cài đặt chung

Cài đặt chung

Quản lý tài khoản cá nhân, thiết lập quyền và thông tin bảo mật.

Sơ đồ KPI

Sơ đồ KPI

Chi tiết hiệu suất hoàn thành KPI của toàn công ty. Thêm mới KPI cho từng phòng ban, nhóm và cá nhân.

Theo dõi KPI

Theo dõi KPI

Theo dõi chi tiết tiến độ hoàn thành từng KPI của công ty, phòng ban, nhóm và cá nhân.

Thiết lập KPI

Thiết lập KPI

Tạo mục tiêu cho từng phòng ban, nhóm và cá nhân trong chu kỳ (ngày, tháng, quý, năm).

Đánh giá KPI

Đánh giá KPI

Đánh giá kết quả KPI và so sánh hiệu suất hoành thành KPI của công ty, phòng ban, nhóm và cá nhân.

Dữ liệu đã xóa

Dữ liệu đã xóa

Khôi phục và xóa vĩnh viễn các dữ liệu đã xóa từ trước.

Thiết lập KPI

Tương lai về mặt sinh học và địa chất của Trái Đất có thể được ngoại suy bằng cách ước lượng những tác động trong dài hạn của một số yếu tố, bao gồm thành phần hóa học của bề mặt Trái Đất, tốc độ nguội đi ở bên trong của nó, những tương tác trọng lực với các vật thể khác trong hệ Mặt Trời, và độ sáng ngày càng tăng của Mặt Trời. Có một nhân tố bất định trong phép ngoại suy này, đó là những công nghệ mà loài người phát minh ra, chẳng hạn như kỹ thuật khí hậu; ảnh hưởng liên tục của chúng có khả năng dẫn đến những thay đổi lớn tới Trái Đất. Công nghệ là nguyên nhân gây ra sự kiện tuyệt chủng Holocen đang diễn ra và những tác động của nó có thể kéo dài tới năm triệu năm. Từ đó, công nghệ có khả năng sẽ dẫn đến sự tuyệt chủng của loài người, để hành tinh quay trở lại nhịp độ tiến hóa chậm hơn chỉ nhờ vào những quá trình tự nhiên diễn ra một cách lâu dài